บริการของเรา

WHAT WE DO?

OUR SERVICES

เบาใจ

เบาใจ

ครบวงจร

 • สำรวจพื้นที่ของลูกค้า เพื่อหาจุดที่เหมาะสม
 • ออกแบบโครงสร้างโดยวิศวกรสามัญ
 • ช่วยประสานงานขออนุญาตก่อสร้างกับสำนักงานเขต

แนะนำ+สอน

 • แนะนำการทำ Content ที่เหมาะสมกับจอ
 • ฝึกอบรมการใช้ Software ควบคุมจอ
 • สาย Hotline สำหรับการปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับจอ
Read more
ไม่ทิ้งลูกค้า

ไม่ทิ้งลูกค้า

ไม่ทิ้งลูกค้า

 • รับประกัน 3 ปี
 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงประจำปี
 • หมดประกันเลือกได้ว่า จะชำระค่าบริการรายปี หรือรายครั้ง

เงื่อนไขไม่เอาเปรียบ

 • แจ้งค่าอะไหล่ ค่าบริการตั้งแต่การสั่งซื้อครั้งแรก ราคาตรวจสอบได้หมด
Read more
คุ้มค่า

คุ้มค่า

ไม่แนะนำ หากจุดติดตั้งไม่เหมาะสม

 • มีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ หาทางเลือกให้
 • นำเสนอทางเลือกหลากหลาย เพื่อความเหมาะสมมากที่สุด

แนะนำวิธีหาเงินจากจอ

 • แนะนำขนาดจอและจุดติดตั้งที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดให้มีโฆษณามาลง

นวัตกรรม

 • แนะนำนวัตกรรมที่ทันสมัยและเหมาะสมกับพื้นที่และการใช้งานของลูกค้า
Read more

OUR PRODUCTS

INDOOR

OUTDOOR