ข้อควรรู้ความต่างของการโฆษณากับการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไร

ข้อควรรู้ความต่างของการโฆษณากับการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไร

ข้อควรรู้ความต่างของการโฆษณากับการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไร

ปัจจุบันมีผู้คนมากมายที่มักจะใช้คำหรือประโยคแบบที่ไม่ค่อยเข้าใจนักว่า ความหมายจริงของคำนั้น ๆ คืออะไร ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรืออาจจะผิดเพี้ยนไป เมื่อจะนำเอาไปใช้ประโยชน์จริงก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดจนกลายเป็นพาให้ผู้อื่นใช้คำหรือประโยคนั้นผิดตามไปด้วย

อย่างเช่น ความหมายที่แตกต่าง “ระหว่างการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์” ที่ผู้คนในยุคนี้มักจะมีการนำเอามาใช้รวมกันในบางโอกาส จนทำให้ความหมายเริ่มที่จะเพี้ยนไปจากเดิม เพราะทั้ง 2 คำนี้มีความหมายที่ต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง ผู้ที่นำเอามาใช้รวมให้เป็นคำเดียวกันก็สามารถใช้ได้ เพียงแต่อาจจะต้องดูวาระในการใช้ด้วยว่าเหมาะสมกับการใช้คำเหล่านี้หรือไม่

การ “โฆษณา” นั้นคือการมุ่งเน้นที่จะนำเสนอสินค้าหรือธุรกิจที่มีอยู่ ให้กระจายออกไปสู่สายตาผู้คนให้ได้มากที่สุด เพื่อหวังผลประโยชน์ทางด้านกำไรที่จะได้คืนกลับมา

ดังนั้นโฆษณาจึงจะเน้นเป็นเรื่องของแรงจูงใจที่จะช่วยให้คนที่กำลังมองหาสินค้าที่ต้องการ  ได้เข้ามาซื้อหาเอาไปใช้ได้จริงหรือเป็นการเชิญชวนเพื่อให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งโดยรวมแล้วการโฆษณามักจะเกิดขึ้นเพื่อรับส่วนแบ่งทางการตลาด ลักษณะของโฆษณาจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงตัวผู้ดูหรือผู้อ่านโดยตรง และต้องสามารถที่จะโน้มน้าวความคิดของผู้คนทั่วไปให้เห็นด้วยและเกิดความต้องการที่จะทำให้เป้าหมายประสบความสำเร็จ

แต่ในขณะเดียวกันคำว่า “ประชาสัมพันธ์”  คือการเชิญชวนหรือให้ความรู้ที่ส่งผ่านไปยังผู้คนที่เป็นข่าวสารมีประโยชน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและความคิดเห็นที่ดีต่อองค์กร ทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์ในระยะยาว ที่จะช่วยปรับทัศนคติของผู้คนทั่วไปให้มีความเข้าใจที่ดี และสามารถที่จะส่งข่าวสารออกไปได้อย่างครอบคลุม

ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเน้นเรื่องกลุ่มเป้าหมาย เพราะข่าวสารที่ประกาศออกไปสามารถที่จะไปถึงได้ทุกคน
รูปแบบการโฆษณาจะมีวิธีการมากมายที่พร้อมจะดึงดูดใจหรือชักชวนให้ผู้คนเห็นด้วยและพร้อมที่จะซื้อ ซึ่งการสื่อสารจะเน้นที่การจู่โจมกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

การโฆษณาจึงจะเป็นการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เจาะจง แล้วบ่งบอกไปถึงคุณสมบัติ คุณประโยชน์ สรรพคุณ และความน่าสนใจของตัวสินค้าว่าเป็นอย่างไร และจะมุ่งเน้นที่การซื้อขายเท่านั้น หรือเป็นเรื่องของการทำธุรกิจที่มากกว่าจะเป็นการให้ความรู้

และที่สำคัญ การโฆษณามีความละเอียดอ่อน เพราะต้องมีการคิดค้น ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำให้ตัวสินค้าโดดเด่นเป็นที่สนใจของผู้คน ทั้งยังต้องเข้าถึงตัวผู้บริโภคให้เข้าใจอย่างชัดเจนมากที่สุด เพื่อที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินในภาคธุรกิจต่าง ๆ การโฆษณาจึงจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละครั้งที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียว
ส่วนการประชาสัมพันธ์นั้นจะเน้นไปที่การสร้างประโยชน์ส่วนรวมจึงจะใช้วิธีการให้ความรู้ทั่วไป หรือความรู้แบบจำเพาะเจาะจงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั่วไป

โดยไม่มีการเน้นเป้าหมายและไม่มุ่งเน้นประโยชน์ทางด้านการเงินหรือการทำธุรกิจ แต่ให้ความรู้ ความเข้าใจต่อสาธารณชน และจะมุ่งเน้นด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรเท่านั้น ทำให้ผู้คนรอบข้างเข้าใจและมององค์กรในด้านที่ดี เทคนิคของการสร้างสรรค์วิธีการประชาสัมพันธ์จึงเป็นการปลูกฝังให้ผู้คนค่อย ๆ เรียนรู้และเข้าใจ พร้อมบอกต่อกันไปเกี่ยวกับองค์กรในทางที่ดี

ซึ่งการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนแต่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับองค์กรด้วย เพื่อที่จะให้ผู้คนเหล่านั้นเกิดการจดจำตัวองค์กรได้อย่างแม่นยำต่อไป ส่วนการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ คือการสร้างแรงจูงใจให้คนได้เข้าใจต่อตัวองค์กรไปในทางที่ดี และเป็นการสร้างชื่อเสียงและความนิยมให้กับตัวหน่วยงานหรือองค์กรนั้น แต่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเข้าใจที่สามารถส่งต่อหากันได้ในสาธารณชน

ซึ่งความจริงแล้วทั้ง 2 คำนี้ไม่น่าจะนำมาใช้ร่วมกันได้ แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปก็ “สามารถที่จะนำเอามาใช้งานร่วมกันได้อย่างลงตัว” เพราะในบางกรณีก็มีการนำเอาการประชาสัมพันธ์ที่ต้องการให้ความรู้และเผยแพร่ความเข้าใจที่ดีต่อองค์กร แต่ก็ต้องการให้เป็นที่รู้จักกันในวงที่กว้างมากยิ่งขึ้น

ซึ่งก็ต้องพึ่งพาตัวโฆษณาที่จะทำให้เกิดเป็นแรงจูงใจหรือโน้มน้าวให้ผู้คนเข้ามาสนใจ จนสามารถที่จะเผยแพร่เรื่องราวหรือข่าวสารต่าง ๆ ขององค์กรได้อย่างน่าสนใจ และทำให้เกิดเป็นความรู้ที่มาพร้อมกับความนิยมที่มีต่อตัวองค์กรที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ยังสามารถที่จะรวมเข้ากับการตลาดได้ดีอีกด้วย เพราะเมื่อให้ความรู้จนเป็นที่นิยมและสามารถสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสาธารณชนให้กับองค์กรได้แล้ว ก็สามารถที่จะสร้างรูปแบบของการสัมมนาหรือการจัดจำหน่ายสินค้า ที่จะทำให้เกิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

การผสมผสานกันอย่างลงตัวใน 2 คำนี้ สามารถทำให้เกิดเป็นคำใหม่ที่จะสร้างสรรค์รูปแบบของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี และเกิดเป็นการสร้างประโยชน์ให้ทั้งผู้คนทั่วไปและตัวองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตัวสินค้า ก็สามารถให้ความรู้เพื่อที่จะนำพาให้ผู้อ่านหรือผู้ดูได้นำเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง แล้วแทรกเอาตัวสินค้านั้นเข้าไปให้สาธารณชนได้เห็น เพื่อเพิ่มแรงดึงดูดใจให้แก่ผู้คนอย่างแนบเนียนและสามารถสร้างประโยชน์ให้ทั้งตัวผู้ซื้อและตัวองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด

Get A Quote

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *