ความต่างที่ลงตัวของโปรดักส์ กับ ศิลปะ บนป้ายโฆษณา LED ขนาดใหญ่

ความต่างที่ลงตัวของโปรดักส์ กับ ศิลปะ บนป้ายโฆษณา LED ขนาดใหญ่

ความต่างที่ลงตัวของโปรดักส์ กับ ศิลปะ บนป้ายโฆษณา LED ขนาดใหญ่

ศิลปะคือการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถตีความหมายออกไปได้อย่างกว้างขวาง และเป็นการแสดงออกได้อย่างหลากหลายรูปแบบ เป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวแต่สามารถถ่ายทอดและสื่อความหมายได้มากกว่าคำพูด นอกจากนี้ยังเป็นการทำให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปที่สื่ออารมณ์ผ่านกระดาษและดินสอหรือพู่กัน การทำแสงสีให้สื่อสารออกมาทางความสวยงาม หรือแม้แต่การแสดงละครหรือภาพยนตร์ก็ถือว่าเป็นงานศิลปะทั้งหมด แต่จะเป็นรูปแบบของการประยุกต์ใช้งานศิลปะที่สามารถเข้ากับงานในหลากหลายด้าน

จึงทำให้ ศิลปะทุกชิ้นบนโลกเริ่มที่จะก้าวไกลและกว้างขวางออกไปจนไม่มีขอบเขต

เพียงแค่สามารถส่งผ่านอารมณ์และสื่อสารความรู้สึก ที่มาพร้อมกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ ให้กลายเป็นงานศิลปะที่สามารถให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ได้ตลอดเวลา อย่างเช่น งานด้านโปรดักส์ หรือที่เรียกกันว่า “โปรดักชั่นเฮาส์” ที่เป็นรูปแบบงานทำหนังโฆษณา ที่ไม่ใช่เพียงแค่นำเสนอขายสินค้าแบบผ่านตาไม่กี่นาทีแล้วก็หายไป

แต่เป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้วงการโฆษณาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างสรรค์หนังสั้นในแนวต่าง ๆ ที่จะสามารถดึงให้คนเข้ามาชมหรือสนใจต่อตัวหนัง แล้วแทรกตัวสินค้าเข้าไปในโฆษณาได้อย่างแนบเนียน เป็นการจัดทำโฆษณาที่ถือว่าต้องใช้งานศิลปะเข้ามาร่วมอย่างเต็มตัวเลยทีเดียว โปรดักชั่นเฮาส์หรือกลุ่มผู้ผลิตโฆษณา ที่มีการจัดทำในรูปแบบของหนังสั้น ที่จะมาสร้างจุดสนใจหรือปลุกกระแสที่ทำให้ผู้คนหันมาสนใจโฆษณาที่ผลิตออกมาโดยมีตัวสินค้าอยู่ในนั้น

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วโฆษณาแบบหนังสั้นมักจะมีฉายในโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ หรือช่องทางการโปรโมทโฆษณาที่มีผู้คนใช้มากที่สุดอย่าง Youtube และอาจจะได้ไปฉายในโรงภาพยนตร์อีกด้วย

โปรดักชั่นเฮาส์จึงมีหน้าที่ในการนำเอาความคิดของทีมครีเอทีฟที่สร้างสรรค์ผลงานมาเป็นอย่างดี นำมาเรียงร้อยและสรรสร้าง พร้อมชุบชีวิตให้งานศิลปะชิ้นนี้กลายมาเป็นภาพยนตร์โฆษณาที่สมบูรณ์แบบ แล้วสื่อสารออกไปให้คนดูได้เข้าใจและสามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด พร้อมการบ่งบอกถึงตัวสินค้าให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน สื่อให้ผู้ชมเข้าใจความคล้องจองของตัวโฆษณากับสินค้า

ซึ่งในปัจจุบันถือว่าการตลาดของโปรดักชั่นเฮาส์ มีการแข่งขันด้านไอดียที่สูงอย่างมาก ถ้าที่ใดสามารถที่จะสร้างภาพยนตร์โฆษณาหรือหนังสั้นให้ออกมาได้อย่างน่าประทับใจ จนทำให้คนดูมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวเนื้อหาในหนังสั้นได้ หรือนำเสนอความคิดที่แปลกใหม่จนทำให้น่าติดตาม ก็ถือว่าโปรดักชั่นเฮาส์แห่งนั้นประสบความสำเร็จไปได้อย่างสวยงาม

งานศิลปะย่อมต้องมีความหมายกับงานโปรดักส์อย่างแน่นอน เพราะรูปแบบการทำที่ถึงแม้จะรับต่อยอดไอเดียจากครีเอทีฟ แต่เมื่อนำมาเรียงร้อยและทำให้เป็นความจริงที่โลดแล่นบนจอได้ ก็ต้องพึ่งพาทั้งมุมกล้อง การถ่ายทำ การสร้างสรรค์ผลงานจากไฟล์งานเพียง 1 ไฟล์ ให้กลายมาเป็นภาพแห่งความเป็นจริง

ซึ่งก็ถือว่าเป็นรูปแบบของงานศิลปะที่เต็มขั้น โดยที่ตัวโปรดักชั่นเฮาส์ หรือที่เรียกเป็นทางการว่ากลุ่มผู้ผลิตงานโฆษณา จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีส่วนร่วมอยู่ 3 ฝ่าย คือ

ลูกค้า

ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการที่จะสื่อสารตัวสินค้า ที่มีอยู่ในมือให้ออกไปสู่สายตาผู้คน ซึ่งลูกค้าจำเป็นที่จะต้องบอกได้ว่าตัวเองนั้นต้องการโฆษณาแบบไหน และต้องการให้คนดูรู้สึกตามอย่างไร พร้อมกับงบประมาณที่สามารถลงทุนในการสร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย

เอเจนซี่โฆษณา

ที่จะเป็นคนคิดโฆษณาให้ออกมาตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยจะมีทีมครีเอทีฟที่จะคิดเอาไอเดียที่น่าสนใจและถูกใจลูกค้า พร้อมสรุปความต้องการมาเรียบร้อยแล้วนำไปส่งต่อเพื่อทำภาพยนตร์โฆษณาต่อไป

โปรดักชั่นเฮาส์

หรือคือผู้ผลิตโฆษณาที่จะทำให้งานออกมาเป็นรูปร่าง จนสามารถที่จะออกสู่สายตาของคนดูได้ในที่สุด ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมาก และต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง เพราะต้องมีการออกกกองเพื่อถ่ายทำ มีเครื่องมือที่ราคาสูงในการถ่ายทำ และยังต้องสามารถสื่อสารงานที่รับมาจากครีเอทีฟของเอเจนซี่ให้ออกมาอย่างชัดเจนมากที่สุด

และเมื่อทุกอย่างลงตัว ก็พร้อมที่จะสื่องานศิลปะที่ให้มุมมองที่ผ่านการคัดกรองและสร้างสรรค์มาเป็นอย่างดี ออกไปสู่สายตาของผู้ชมและรอคอยผลตอบรับที่จะได้กลับมาหลังจากปล่อยโฆษณาไปผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการโฆษณาบนป้าย ไฟ LED ขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนบริเวณต่างๆ 

งานศิลปะและงานโปรดักส์จึงถือว่าเป็นความกลมกลืนกันของงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ที่พร้อมจะสื่อสารให้คนดูเข้าถึงและเข้าใจต่อเนื้อหาที่พยายามนำเสนอ และสามารถใส่เอาสินค้านั้น ๆ ลงไปได้อย่างแนบเนียนมากที่สุด ทั้งยังเพิ่มแง่คิดที่ดีและการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการตัวที่โฆษณาอยู่ให้ง่ายยิ่งขึ้น

การทำโปรดักชั่นเฮาส์จึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องเข้าถึงงานศิลปะที่ทางครีเอทีฟสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดความคิดเจ้าของสินค้าที่สื่อผ่านโฆษณาหนังสั้นให้ออกมาเป็นเรื่องราวที่ยังคงเน้นจุดขายและเนื้อเรื่องที่น่าสนใจ เมื่อโฆษณาเริ่มเล่นหรือผ่านตาก็รู้สึกว่าต้องหยุดดูทันที

โดยที่โฆษณานั้นต้องสามารถที่จะสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวสินค้า จนมีผู้คนมากมายจำแบรนด์หรือโลโก้ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ได้อย่างติดตาอย่างเช่น โฆษณาของประกันชีวิตที่มักจะเน้นเนื้อหาที่ดูแล้วซาบซึ้ง เพื่อให้คนดูได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันชีวิต และในโฆษณายังมีการสอดแทรกทำให้คนดูได้อะไรที่มากกว่าการบอกให้สนใจทำประกันเพียงอย่างเดียว

แต่เป็นการสร้างความรู้สึกรักชีวิต รักคนในครอบครัวและมองเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น เป็นส่วนสร้างสรรค์ที่เพิ่มเติมมาจากไอเดียของทั้งครีเอทีฟและโปรดักชั่นเฮาส์ที่จะทำให้หนังสั้นไม่ใช่เพียงแค่โฆษณา แต่ยังให้ความรู้และแง่คิดดี ๆ ที่จะทำให้คนดูประทับใจและจดจำได้อย่างยาวนาน

Get A Quote

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *