Tag:  Indoor LED

เรื่องที่ไม่เคยบอก เล่าเรื่องยังไงให้เป็นไวรัล(Viral)

เรื่องที่ไม่เคยบอก เล่าเรื่องยังไงให้เป็นไวรัล(Viral)

ทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้บริโภคเห็นแล้วรู้สึกว่ากระทบจิตใจ มีความแปลก เห็นแล้วรู้สึกตกใจ เพื่อเป็นการเข้าถึงความรู้สึกในด้านใดด้านหนึ่งของผู้บริโภค

Read more
ทำโฆษณา แรงบันดาลใจมาจากไหน

ทำโฆษณา แรงบันดาลใจมาจากไหน

การใช้แรงบันดาลใจมาสร้างงานโฆษณาเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงผู้บริโภคเข้าสู่สินค้าหรือบริการที่เราต้องการจะนำเสนอ หากนำมาใช้ได้อย่างเหมาเจาะลงตัว และมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่แตกต่าง

Read more
คานส์ รางวัลของคนทำภาพยนตร์โฆษณา

คานส์ รางวัลของคนทำภาพยนตร์โฆษณา

เทศกาลภาพยนต์เมืองคานส์นั้นมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1946 จึงถือว่าเป็น เทศกาลภาพยนตร์ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกเทศกาลหนึ่งเลยทีเดียว และยังมีอิทธิพลมากพอที่จะสู้กับบรรดางานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติจากที่อื่น ๆ

Read more