Blog

ปาร์ตี้สุดมันส์ กับ LED ทั่วโลกที่ทำให้ผู้คนหลงใหลแสงไฟยามค่ำคืน

ปาร์ตี้สุดมันส์ กับ LED ทั่วโลกที่ทำให้ผู้คนหลงใหลแสงไฟยามค่ำคืน

การใช้งานแสงสว่างในปัจจุบันจึงไม่ใช่แค่เพียงแสงส่องทาง หรือส่องสว่างตามบ้านเรือนเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นแสงสีแห่งชีวิตที่สามารถสร้างสีสันยามค่ำคืนให้แก่ผู้คน และสร้างความประทับใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สวยงามได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

Read more
การตลาดยุคใหม่ สื่อสารด้วยภาพเคลื่อนไหวที่มีชีวิตชีวา

การตลาดยุคใหม่ สื่อสารด้วยภาพเคลื่อนไหวที่มีชีวิตชีวา

การสร้างกราฟิกเป็นภาพเคลื่อนไหว จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้บริโภคสามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) กับกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ได้รับความเพลิดเพลินมากขึ้นกว่าแต่ก่อน และสามารถจดจำสินค้าชนิดนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

Read more
การทำป้ายโฆษณา LED ให้เป็น Landmark และคนจำได้

การทำป้ายโฆษณา LED ให้เป็น Landmark และคนจำได้

ป้าย LED เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาที่สามารถสร้างความสนใจจากลูกค้าและผู้คนทั่วไปได้อย่างมากมาย ดังนั้นจึงเป็นช่องทางที่เจ้าของธุรกิจหรือนักการตลาดสามารถใช้เป็นช่องทางในการส่งเสริมธุรกิจได้เป็นอย่างดี

Read more
จอแสดงภาพแบบ HD,Full HD,4K,5k แล้วอะไรต่อ อนาคตเทคโนโลยีแสดงภาพ

จอแสดงภาพแบบ HD,Full HD,4K,5k แล้วอะไรต่อ อนาคตเทคโนโลยีแสดงภาพ

จากความแตกต่างของระดับความละเอียดหน้าจอที่มีอยู่ด้วยกันหลายระดับ ก็ทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้นในการเลือกใช้งาน แต่อาจมีข้อสงสัยว่าความแตกต่างของความละเอียดหน้าจอเหล่านี้คืออะไร

Read more
ข้อควรรู้ความต่างของการโฆษณากับการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไร

ข้อควรรู้ความต่างของการโฆษณากับการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไร

ปัจจุบันมีผู้คนมากมายที่มักจะใช้คำหรือประโยคแบบที่ไม่ค่อยเข้าใจนักว่า ความหมายจริงของคำนั้น ๆ คืออะไร

Read more
นิ่งเป็นหลับ ขยับเป็นสื่อ

นิ่งเป็นหลับ ขยับเป็นสื่อ

จากการทำรีเสิร์ชยังพบว่าผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเสพข่าวสาร และสื่อในโซเชียลมีเดียสูงถึง 6.5 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะมีการปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นผ่านสื่อดิจิตอล

Read more
เรื่องนี้มีที่มา กว่าจะมาเป็น “ป้ายโฆษณา”

เรื่องนี้มีที่มา กว่าจะมาเป็น “ป้ายโฆษณา”

การตลาดและการโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะไม่เพียงแต่เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้รู้เท่านั้นว่าเรามีบริการหรือขายสินค้าอะไร

Read more
ความต่างที่ลงตัวของโปรดักส์ กับ ศิลปะ บนป้ายโฆษณา LED ขนาดใหญ่

ความต่างที่ลงตัวของโปรดักส์ กับ ศิลปะ บนป้ายโฆษณา LED ขนาดใหญ่

งานศิลปะและงานโปรดักส์จึงถือว่าเป็นความกลมกลืนกันของงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ที่พร้อมจะสื่อสารให้คนดูเข้าถึงและเข้าใจต่อเนื้อหาที่พยายามนำเสนอ และสามารถใส่เอาสินค้านั้น ๆ ลงไปได้อย่างแนบเนียนมากที่สุด

Read more
ติดป้ายโฆษณาตรงไหนดี เจาะลึก 7 ตำแหน่งติดป้าย LED ที่ดีให้คนเห็นเยอะ

ติดป้ายโฆษณาตรงไหนดี เจาะลึก 7 ตำแหน่งติดป้าย LED ที่ดีให้คนเห็นเยอะ

การติดตั้งป้ายให้เป็นจุดที่น่าสนใจต่างหากเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทั้งหลายควรให้ความสนใจ เพราะจุดที่ใช้ในการติดตั้งป้ายก็มีส่วนสำคัญทำให้กลุ่มลูกค้าและผู้คนสังเกตเห็นและเกิดการจดจำ

Read more