ทำโฆษณา แรงบันดาลใจมาจากไหน

ทำโฆษณา แรงบันดาลใจมาจากไหน

ทำโฆษณา แรงบันดาลใจมาจากไหน

การสร้างงานโฆษณา เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าที่จะสื่อออกมาให้โดดเด่น และเป็นที่น่าจดจำสำหรับผู้บริโภคนั้นจะต้องเป็นงานที่เต็มเปี่ยมได้ด้วยความแปลกใหม่ โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างแรงบันดาลใจ

การสร้างงานโฆษณาผ่านแรงบันดาลใจ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถนำพาให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวสินค้าจากความรู้สึกข้างใน และทำให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์สินค้าชนิดนั้น ๆ

เช่น การสร้างโฆษณาโดยผ่านแรงบันดาลใจจากความรัก การสร้างงานโฆษณาจากแรงบันดาลใจรอบ ๆ ตัว การสร้างโฆษณาจากแรงบันดาลใจของเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง การสร้างโฆษณาจากแรงบันดาลใจที่องค์กรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และอื่น ๆ อีกมากมาย เหล่านี้เป็นต้น

ดังนั้น ไม่ว่างานโฆษณาจะใช้แรงบันดาลใจจากไหนมา และนำมาถ่ายทอดในลักษณะใดก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการทำให้เรื่องราวหรือเนื้อหานั้นมีพลังและความน่าสนใจมากเพียงพอที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกกับผู้บริโภค

การใช้แรงบันดาลใจมาสร้างงานโฆษณาเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงผู้บริโภคเข้าสู่สินค้าหรือบริการที่เราต้องการจะนำเสนอ หากนำมาใช้ได้อย่างเหมาเจาะลงตัว และมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่แตกต่างออกไปจากสินค้าชนิดเดียวกันในท้องตลาดและสามารถจดจำสินค้าที่โฆษณาออกมาได้เป็นอย่างดี

แรงบันดาลใจ (Inspiration) นั้นหมายถึง พลังอำนาจในตนเองอีกชนิดหนึ่ง ที่นำมาใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนความคิดและการกระทำที่ต้องการ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย ถึงแม้ว่าจะต้องมีการเสียสละอะไรบางอย่างไปบ้าง แต่เพื่อช่วยให้ได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายแล้วนั้น ก็พร้อมที่จะเสียสละได้เสมอ ดังนั้นแรงบันดาลใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่เปรียบเสมือนขุมพลังทำให้มีแรงขับเคลื่อนประคับประคองให้เรากระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ตาม

ในช่วงชีวิตของคน ๆ หนึ่ง สิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาล้วนมีความเป็นมาและมีเรื่องราวให้ได้เรียนรู้อยู่อย่างมากมาย บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจได้มาโดยการผ่านกระบวนการความคิดจนประสบความสำเร็จ แน่นอนว่าเบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้ มักจะถูกขับเคลื่อนด้วยแรงบันดาลใจอยู่เสมอ อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า แรงบันดาลใจนั้นเป็นคำตอบสำหรับการเริ่มต้นที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จนั้นในบางครั้งอาจเป็นเรื่องที่ไกลเกินจะฝัน แต่สำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้ว ส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นมาจากแรงบันดาลใจที่อาจเกิดขึ้นมาจากเรื่องราวใกล้ตัว ความรัก ความชอบในวัยเด็ก หรือการตั้งคำถามในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ แล้วพยายามทำจนให้มันเป็นจริงขึ้นมา

กลยุทธ์ในการสร้างโฆษณาผ่านแรงบันดาลใจ โดยทั่วไปแล้ว สามารถสรุปออกมาได้เป็น 3 แนวทางใหญ่ ๆ ด้วยกัน ได้แก่

แรงบันดาลใจจากความรัก

เมื่อเราต้องการจะทำโฆษณาสินค้าขึ้นมาสักชิ้นหนึ่ง ต้องดูว่าสินค้าตัวนั้นมีคุณภาพดีพอที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความรัก ความชอบในสินค้าชนิดนั้น ๆ หรือไม่ หากมั่นใจว่าสินค้าที่เราจะทำการโฆษณานั้นดีพอ นักโฆษณาควรลองคิดหาเรื่องราวเพื่อชักนำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในตัวสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้สึกว่าสินค้านั้น ๆ มีแต่สิ่งดี ๆ ให้พวกเขาเสมอ

แรงบันดาลใจจากความรักนั้น ถูกหยิบยกมาใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ มากมาย ไม่เพียงแค่ในงานโฆษณาเท่านั้น ยังมีทั้งการแต่งเพลง การสร้างภาพยนตร์ หรือแม้แต่การตลาดต่าง ๆ ที่มักจะใช้ความรักมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อผลักดันให้เกิดผลงานดี ๆ ขึ้น

เรื่องราวของความรักนั้นจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเสมอในการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะกลุ่มผู้บริโภคจะจดจำง่ายและมีความรู้สึกในเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นความรัก การจะสร้างจุดเด่นของงานโฆษณาโดยใช้แรงบันดาลใจจากความรักนั้นควรจะสอดคล้องกับลักษณะหรือการใช้งานของสินค้าด้วย

ยกตัวอย่างเช่น โฆษณาซุปไก่ก้อนตราคนอร์ ที่มีการนำแรงบันดาลใจจากความรักความห่วงใยของผู้เป็นแม่ ถ่ายทอดผ่านปิ่นโตอาหารที่ทำมาให้ลูกที่อยู่ในที่ไกลออกไปได้กิน ซึ่งเป็นโฆษณาที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก

การสร้างโฆษณาจากแรงบันดาลใจที่อยู่ใกล้ตัว

ในบางครั้งเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาในโฆษณามักมาจากเรื่องราวหรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว แต่อาจถูกมองข้ามไป อาจเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วไปตามชีวิตประจำวัน เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือสถานที่ที่เรามักพบเห็นได้โดยทั่วไปการหยิบยกแรงบันดาลใจจากสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวมาใช้ในการโฆษณา จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดความประทับใจกับเรื่องง่าย ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว อันจะนำไปสู่ความรักที่มีต่อตัวสินค้าในโฆษณาได้นั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่น โฆษณาที่ใช้ในการเปิดตัวของยาสีฟันเดนทิสเต้ ที่ได้นำแรงบันดาลใจจากเรื่องกลิ่นปากในตอนเช้าหลังจากตื่นนอน จนทำให้คู่รักไม่ยอมเปิดปากพูดจากันเข้ามาในการนำเสนอ เป็นการหยิบยกเรื่องราวใกล้ตัวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน มานำเสนอสินค้าเพื่อสร้างความจดจำให้กับผู้บริโภคได้อย่างเหมาะเจาะเลยทีเดียว

การสร้างโฆษณาผ่านแรงบันดาลใจจากความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม

องค์กรที่มีขนาดใหญ่ อาจทำให้หลาย ๆ คนนั้นเกิดความรู้สึกติดลบ เนื่องจากคิดว่าเป็นองค์กรที่จ้องแต่จะแสวงหาผลกำไรการนำแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือหรือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร หากองค์กรนั้น ๆ แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมออกมาเรื่อย ๆ ก็จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคได้มากกว่าองค์กรที่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อสังคมออกมาให้เห็นเลยนั่นเอง

การสร้างโฆษณาผ่านแรงบันดาลใจจากสิ่งต่าง ๆ นั้น ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเพื่อจะขายสินค้าให้ได้เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการนำสินค้า เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคให้ได้มนุษย์นั้นมักชอบและจดจำเรื่องราวที่ทำให้เกิดความรู้สึกดี ๆ ซาบซึ้ง ประทับใจ ดังนั้นการสร้างโฆษณาผ่านแรงบันดาลใจ จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายด้ว

เพียงเท่านี้งานโฆษณา หรือสินค้าของคุณ ก็จะสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจของผู้บริโภคได้อย่างไม่ยากเย็นแน่นอนค่ะ

Get A Quote

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *